ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Khi truy cập vào website https://mipecpalace.vn/ có nghĩa là khách hàng đã đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong điều khoản sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước.

2. Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin, tư vấn xu hướng, dịch vụ về lĩnh vực tổ chức tiệc cưới và hội nghị, không phải website bán hàng thương mại điện tử. Vì vậy, khách hàng có thể truy cập web để tham khảo thông tin về các dịch vụ, xu hướng cưới hỏi, hội nghị để có sự lựa chọn tốt nhất cho kế hoạch của mình.

3. Chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của trang web hoặc toàn bộ trang web của chúng tôi, cho người dùng đã đăng ký với chúng tôi.

– Nếu bạn chọn, hoặc bạn được cung cấp, mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác trong thủ tục bảo mật của chúng tôi, bạn phải coi thông tin đó là bí mật và bạn không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, cho dù bạn đã chọn hay được phân bổ bởi chúng tôi vào bất kỳ lúc nào, nếu chúng tôi cho rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này.

– Bạn phải tự chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các bước cần thiết để truy cấp vào trang của chúng tôi. Bạn cũng phải có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết các điều khoản này và phải tuân thủ chúng.

4. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào của website này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm chúng tôi sẽ khởi kiện vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

5. Website https://mipecpalace.vn/ đã được đăng ký tên miền đầy đủ và thuộc quyền sở hữu của Trung tâm tiệc cưới Mipec Palace thuộc Chi nhánh công ty Cổ phần hóa dầu quân đội tại Hà Nội.

6. Tất cả khách hàng và đối tác phải tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận, cam kết về việc sử dụng các nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản của https://mipecpalace.vn/ và không được chuyển nhượng, mua bán, trao đổi, sử dụng cho người khác khi không được sự cho phép.

7. Đơn vị được ủy quyền quản lý, quản trị website không được nhân danh hoặc mạo danh sử dụng website này để truyền tải, đăng tải thông tin, hình ảnh với ý đồ cá nhân hoặc bất hợp pháp bao gồm cả các mục liên kết quảng cáo hoặc nội dung không lành mạnh, chúng tôi sẽ ngay lập tức chấm dứt mọi hợp tác vô điều kiện và áp dụng các qui định của luật pháp Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của mình.

8. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào đối với các tài liệu xuất hiện trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ đến hotline 0967.888.229 hoặc email: info@mipecpalace.vn.